Barbara Kilian

Barbara Kilian

„star”Zajęcia biblioterapeutyczne

W 2013 roku ukończyłam trzyletnie studia na kierunku Pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, a dwa lata później magistra na kierunku Nauki o rodzinie.

W tym czasie nabyłam umiejętności w komunikowaniu się za pomocą języka migowego w stopniu podstawowym, byłam wolontariuszem w jednym z Domów Pomocy Społecznej w Siedlcach, a także współorganizatorką Światowego Dnia Osób Niewidomych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Od kiedy pamiętam moją pasją było czytanie książek różnego gatunku. Z radością dzielę się nią z namłodszymi. Podczas zajęć poruszamy się po różnych obszarach z kręgu moich zainteresowań (poezja, teatr, psychologia, itp.), dlatego każdorazowo są one inne i zajmujące. Dzieci szybko się do mnie przekonują, gdyż jako osoba niepełnosprawna poruszam się na wózku inwalidzkim. Wózek budzi szczególne ciekawość u najmłodszych, a mi pozwala szybko zdobyć ich zaufanie i zainteresować tematem zajęć.