Ceramika

 

Głównym celem prowadzonych zajęć z dziećmi jest wyrobienie wrażliwości estetycznej, rozwoju zdolności manualnych oraz przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach związanych ze sztukami plastycznymi.

Różnorodne tematy dają dzieciom wiele radości i zadowolenia, sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi – zaspokajając przy tym typową dla dzieci potrzebę nieskrępowanego działania, które jest tak ważne w rozwoju małego człowieka. Zajęcia z ceramiki rozwijają manualne zdolności dziecka i mają wpływ na rozwój jego wrażliwości emocjonalnej, która jest odpowiedzialna za wyobraźnię twórczą, a ta natomiast jest potrzebna do wypracowania samodzielnego
i kreatywnego myślenia.

Spontaniczne, swobodne działanie daje dziecku szansę na wyrażenie własnych spostrzeżeń i przeżyć, których ze względu na wiek nie jest jeszcze w stanie wyrazić słowami. Dziecko tworzy własny świat na podstawie własnych subiektywnych spostrzeżeń.

czas Każde zajęcia powinny trwać około 40-60 min.