Gimnastyka korekcyjna

Prowadzi: Paweł SztuczkaAleksandra Zawłocka

Zajęcia korekcyjne to profilaktyka, przeciwdziałanie i korekta wad podstaw u dzieci. Są połączeniem standardowych ćwiczeń gimnastycznych oraz zabawy. Poprzez zabawę pokazujemy i uczymy dzieci właściwych nawyków ruchowych i prawidłowej postawy ciała (zapobiegamy garbieniu się, siedzeniu jak „żaba”, uczymy stawiania nóg i stóp prosto).

Zajęcia dzielimy na 3 zasadnicze części:

    1. Rozgrzewka.
    2. Ćwiczenia i zabawy: skoczne, rzutne, gimnastyczne, orientacyjno-porządkowe, gry drużynowe, ćwiczenia autokorekcyjne przed lustrem.
    3. Część końcowa – relaksacja.

Wszystkie ćwiczenia, gry i zabawy kształtują u dziecka dyscyplinę, siłę i wolę walki oraz zdrową rywalizację. Uczą jak radzić sobie ze stresem oraz z porażkami. Uczą koncentracji, skupiania uwagi, świadomości siebie oraz swojego ciała, a również świadomości przestrzeni i drugiego człowieka. Kształtują współpracę z innymi oraz rozwijają samodzielność.

czas Każde zajęcia powinny trwać min 30 min (45 min u dzieci starszych).