Logorytmika

ProwadzIMAG0037i: Bernadeta Leszczyńska

Zajęcia z logorytmiki to ciekawa forma nauki i zdobywania nowych umiejętności, wykorzystująca techniki teatralne, muzyczne i rytmiczne. Jak dowodzą badania, nauka przez sztukę jest najlepszą formą zdobywania wiedzy. Proces ten staje się dobrą zabawą, a nie przykrym obowiązkiem odrywającym od codziennych figli.

Wcielanie się w rolę, koordynacja ruchowo-słuchowa, zabawa dźwiękami instrumentów, własnym głosem – staje się świetną formą doskonalenia umiejętności wzrokowych, słuchowych, ruchowych oraz językowych. Dzięki takim formom ćwiczeń czytanie staje się przyjemnością i interesującym wyzwaniem.

Wszystkie ćwiczenia są przemyślaną formą stymulacji dziecka, opartą na wiedzy neurobiologicznej, zgodną z jego rozwojem i dopasowaną do potrzebnych mu bodźców.

Logorytmika – połącznie zajęć logopedycznych i muzycznych.

W skład zajęć wchodzą takie elementy jak:

– ćwiczenia praksji oralnej;

– stymulacja funkcji wzrokowych i słuchowych;

– ćwiczenia rozumienia emocji i zachowań społecznych;

– ćwiczenia myślenia przyczynowo – skutkowego;

– praca nad poprawnym rozwojem lateralizacji funkcji mózgowych;

– praca nad poprawnym przebiegiem rozwoju mowy dziecka – szybka reakcja w momencie zauważenia nieprawidłowego rozwoju mowy, a co za tym idzie, podjęcie natychmiastowych działań prowadzących do eliminacji problemu. Wykrycie zaburzenia w tak wczesnym wieku oraz jego wyeliminowanie wpływa korzystnie na całościowy rozwój dziecka w późniejszym okresie;

– wczesna nauka czytania poprzez zabawę – zajęcia te mają na celu zaznajomienie dziecka w jak najwcześniejszym okresie życia z drukiem, samogłoskami, sylabami i wyrazami zapamiętywanymi globalnie, poprzez zabawę, aby stało się to dla niego naturalnym elementem świata a nie tylko nieprzyjemnym obowiązkiem poznanym w szkole czy tuż przed;

– ćwiczenia doskonalące koordynacje funkcji wzrokowych, ruchowych i słuchowych;

– zajęcia muzyczne;

– zajęcia teatralne.

czas Każde zajęcia powinny trwać 30 min (35-40 min u dzieci starszych).

grupa Preferowana wielkość grupy: 2,5-3 lata maksymalnie 6 osób.