Mały Ratownik

Prowadzi: Ewelina Faron- Cerazy

Program zajęć ,,Mały Ratownik” stanowi odpowiedź na potrzebę bycia gotowym do niesienia pomocy już przez najmłodszych członków społeczeństwa.

Pierwsza pomoc to doraźna, czasowa pomoc, którą stosujemy zanim dotrze fachowa i wykwalifikowana siła medyczna. W wielu przypadkach nie trzeba być jednak wyspecjalizowanym i przeszkolonym ratownikiem medycznym czy lekarzem, aby zapobiec jakiemuś wypadkowi. Każdy powinien właściwie reagować w przypadku nagłych ataków choroby lub wypadku. Do tego typu zachowań bardzo ważna jest znajomość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program przewiduje zajęcia praktyczne, podczas których dzieci zastosują poznaną wiedzę. Uczymy jak ważne jest życie i zdrowie człowieka. Dzieci przyswajają właściwe reakcje i zachowania w przypadku nagłych, często niebezpiecznych sytuacji. Ponadto zajęcia promują zdrowy styl życia.

Do zajęć wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt – fantom.

czas Każde zajęcia powinny trwać min 35 min.