Matematyka MathRiders

Prowadzi: Joanna Walkowiakmathriders logo

MathRiders to program nauczania matematyki opracowany przez międzynarodową grupę edukacyjną Helen Doron. Dzięki swobodnej atmosferze dzieci odkrywają fascynujący świat matematyki i rozwijają umiejętności przydatne do nauki przedmiotów ścisłych.
MathRiders dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat to zajęcia MathJogs, które:

– prezentują matematykę poprzez zabawę i zachętę;

– sprawiają, że dzieci postrzegają matematykę, jako część otaczającego je świata;

– wykorzystują wrodzoną dziecięcą ciekawość, aby zbudować pozytywne nastawienie do matematyki.

 

Elementy zajęć MathJogs:

mathjogs logo
GIMNASTYKA UMYSŁU: ćwiczenia są szybkie, zabawne
i skonstruowane tak, aby zintegrować funkcje prawej i lewej półkuli dla bardziej twórczej i skoordynowanej nauki.

ŚWIADOMOŚĆ MUZYKI: Mathjogs wykorzystuje ścisłe powiązanie matematyki z muzyką, aby rozwijać zdolności arytmetyczne, pobudzać twórcze myślenie i dawać jeszcze więcej frajdy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: to klucz do wszystkich zagadnień i umiejętności związanych z matematyką, podczas których dzieci rozwijają zdolności badania i analizowania zagadnienia oraz logicznego rozumowania. Oprócz myślenia w kategoriach matematycznych wspólna praca nad problemem stymuluje komunikatywność oraz rozwój społeczny dziecka.

SAMODZIELNE WYRAŻANIE MYŚLI I SPOSTRZEŻEŃ: Niewelkie grupy ośmielają i zachęcają do zabierania głosu, co rozwija umiejętność formułowania i przekazywania myśli. To z kolei buduje wiarę w siebie i zdolności przywódcze, które będą służyły w całym dorosłym życiu.

BAJKI I PIOSENKI: Bogaty świat bajek i piosenek motywuje dziecięce zainteresowanie wszystkim, co związane
z matematyką. Uczniowie poznają dawne wynalazki i życie wielkich matematyków.

ZESZYTY ĆWICZEŃ: Materiały do nauki zaprojektowano specjalnie dla dociekliwych młodych umysłów Mathjogs. Dzięki gradacji trudności zadań, budują podstawy zrozumienia elementarnych pojęć matematycznych, takich jak: liczby, kształty, wzory, czy arytmetyka.

ZADANIA DOMOWE: Dodatkowe zadania dla tych, którzy chcą poćwiczyć w domu (nigdy nie są obowiązkowe).

czas Każde zajęcia trwają 30 minut ( 50 minut u dzieci starszych)