Muzykoterapia z relaksacją

Prowadzi: Lena Krasovska

Zajęcia z Muzykoterapii stymulują rozwój psychoruchowy dziecka poprzez zabawy muzyczne. Wzależności od potrzeb grupy łączymy kształcenie słuchu, edukację muzyczną z higieną zdrowia psychicznego i rozwijaniem inteligencji emocjonalnej.

Muzyka jest niezastąpionym środkiem, uwrażliwia i dostarcza przeżyć estetycznych, sprzyja integracji, poprawia komunikację w grupie, odblokowuje i pozwala odreagować emocje, uczy umiejętności odprężenia się, poprawia samoocenę, uczy zachowań prozdrowotnych (np. koryguje postawę ciała, uczy prawidłowego oddychania), usprawnia artykulację.

Muzykoterapia grupowa obejmuje:

– ruch przy muzyce,

– ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne,

– śpiew, grę na instrumentach muzycznych (muzykoterapia aktywna),

– zabawę terapeutyczną i improwizacyjną,

– ćwiczenia logorytmiczne,

– relaks z muzyką (muzykoterapia receptywna),

– a także: Mobilna Rekreacja Muzyczna, relaksacja Wintreberta, relaksacja progresywna Jacobsona, metoda elementarnego muzykowania wg Orffa, muzykoterapia komunikatywna wg Schwabego, malarstwo dźwiękowe.

Nauka odpoczynku i relaksacji zmniejsza napięcie psychofizyczne. Elementy rytmiki zwiększają świadomość własnego ciała oraz synchronizują pracę obu półkul mózgowych. Podczas zajęć dzieci poznają różne instrumenty muzyczne i ich historię (zapewniamy instrumenty muzyczne dla wszystkich dzieci).

Zajęcia skonstruowane są zgodnie z zasadami Mobilnej Rekreacji Muzycznej
(5 faz: Odreagowanie – Zrytmizowanie – Uwrażliwienie – Relaksacja – Aktywizacja).

czas Każde zajęcia powinny trwać 30 min (35-45 min u dzieci starszych).