Rytmika

Prowadzi: Maria Suligowska

W życiu człowieka muzyka pełni bardzo ważną rolę. Okres przedszkolny i wczesnoszkolny to czas kształtowania się uzdolnień muzycznych i zainteresowania muzyką. Zajęcia umuzykalniające w tym wieku dają wiele korzyści, np.:

– słuchanie stymuluje rozwój intelektualny;

– muzyczna wrażliwość wpływa na rozwój uczuć;

– ruch przy muzyce jest źródłem radości, odprężenia i wyładowania energii.

Na zajęciach najczęściej stosujemy metodę Emila Jaquesa-Dalcrozea. Jej istotą jest powiązanie muzyki i ruchu.
Celem zajęć jest rozwinięcie koordynacji słuchowo-ruchowej. Umuzykalnianie przedszkolaków nie ma na celu kształcenia muzyków, lecz ich rozwój wrażliwości estetycznej i motywacji do częstych spotkań z muzyką.

czas Każde zajęcia powinny trwać 30 min (35-45 min u dzieci starszych)