Zajęcia biblioterapeutyczne

Prowadzi: Edyta Wygonik-Barzyk

Zajęcia biblioterapeutyczne pozwolą na rozwinięcie u dzieci zainteresowania książkami i czytaniem już w wieku przedszkolnym, owocującym pozytywnie na późniejsze lata edukacji i życia. Dzięki tym zajęciom dzieci poznają swoje reakcje emocjonalne w różnych nowych sytuacjach. Nauczą się wypowiadać własne zdanie na poruszane w książce tematy. Dzięki zajęciom biblioterapeutycznym dzieci mają możliwość kształtowania wypowiedzi, wyrażania własnego zdania i emocji, oraz i dzielenia się pomysłami na rozwiązanie problemów.

Zajęcia łączymy z zajęciami plastyczno-technicznymi. Wykorzystujemy różne techniki plastyczne i techniczne odpowiednio dobrane do wieku i możliwości dzieci. Podczas zajęć korzystamy z wielu metod angażujących dzieci, ale technikami wiodącymi są: pogadanka, dyskusja, obserwacja, burza mózgów, jak również techniki plastyczne
m.in: techniki rysunkowe, techniki malarskie, techniki przestrzenne, techniki płaskie.

czas Każde zajęcia powinny trwać min 30 min.