Zajęcia logopedyczne

Prowadzi: Kamila Kabaj, Bernadeta Woźniak

Stymulacja rozwoju dziecka powinna obejmować wszystkie funkcje poznawcze. Umiejętności te warunkują posługiwanie się językiem. Zajęcia prowadzimy zgodnie z założeniami Szkoły Krakowskiej.

Podczas zajęć każdemu ćwiczeniu towarzyszy język. Ćwiczenia w tej sferze obejmują system fonetyczno-fonologiczny, semantyczny i syntaktyczny. Dzięki temu dziecko uczy się różnicowania głosek i wyrazów. Ponadto będzie potrafiło odnosić słowa do rzeczywistości oraz tworzyć z nich zdania.

Podczas zajęć terapeutycznych niezbędne jest także usprawnianie pamięci symultanicznej i sekwencyjnej. Takie ćwiczenia wpływają na koncentrację dziecka oraz jego spostrzeganie wzrokowe. Postęp w zakresie sprawności spostrzegania wzrokowego jest konieczny do różnicowania samogłosek, sylab i wyrazów. Ponadto wpływa na funkcje manualne.

Wczesna nauka czytania prowadzona jest metodą sylabową. Pobudza rozwój mowy dziecka, przygotowuje do nauki szkolnej, wzmacnia pamięć i koncentrację, uczy systematyczności. Jest nauką, ale poprzez zabawę.

czas Każde zajęcia powinny trwać min 30 min (45 min. u dzieci starszych).