Zajęcia ogólnorozwojowe

Prowadzi: Katarzyna Gadzała

Zajęcia dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym mają za zadanie wspomóc ich rozwój ruchowy, społeczny oraz poznawczy. Uczą kreatywności, samodzielności, współpracy z grupą, otwartości oraz wrażliwości na potrzeby własne
i potrzeby innych ludzi.

Warto pamiętać, że wiek przedszkolny to czas kiedy umysł małego dziecka przejawia gotowość do zmian, dlatego też odpowiednia stymulacja w tym okresie życia jest tak ważna. Umiejętności i kompetencje, które dziecko zdobywa
w przedszkolu stanowią bazę, z której będzie ono korzystało nie tylko w wieku szkolnym, ale również przez całe swoje życie.

Zajęcia prowadzone są według autorskich scenariuszy, w oparciu o wiedzę z psychologii rozwojowej dziecka, psychologii twórczości oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W zabawach wykorzystywane są techniki pracy z grupą, techniki relaksacyjne, elementy technik należących do bajkoterapii oraz ćwiczenia stosowane w terapii wczesnego wspomagania dziecka.

Każde zajęcia składają się z dwóch głównych modułów:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Pracujemy nad integracją grupy, współdziałaniem w niej, jak też nad odkrywaniem mocnych i tych wymagających treningu stron każdego dziecka. Dzieci uczą się rozpoznawać emocje, wyrażać negatywne emocje
w akceptowalny sposób, próbują przewidzieć jak mogą zachować się inne osoby w różnych sytuacjach. Zadania zaproponowane w tym module to zabawy ruchowe, odgrywanie scenek oraz zapoznanie z czytankami wykorzystywanymi w bajkoterapii, dzięki którym możliwe będzie podjęcie rozmowy na temat problematycznych kwestii ( np. strach przed ciemnością, strach przed czymś nieznanym).

TRENING POZNAWCZY

W tej części zajęć skupimy się przede wszystkim na rozwijaniu funkcjonowania poznawczego dzieci. Zaproponowane ćwiczenia mają na celu wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwoju koncentracji, pamięci. Dzieci będą rozwiązywać zadania, dzięki którym rozwiną zdolność myślenia logicznego, popracujemy też nad wyobraźnią przestrzenną oraz pamięcią symultaniczną. Przykładowe zadania znajdujące się w tym module to kategoryzowanie, układanie 4-elementowych lub 6-elementowych historyjek obrazkowych, wykluczanie rzeczy, która nie pasuje do zbioru.

czas Każde zajęcia powinny trwać min 30 min (45 min u dzieci starszych).