Zajęcia przyrodnicze

Prowadzi: Anna Iskra

Zajęcia mają na celu ukazanie dzieciom bogactwa i piękna otaczającego ich świata przyrodniczego. Dzieci odkrywają otaczającą ich przestrzeń i poznają zjawiska w niej zachodzące. Uczą się ciekawostek chemicznych i fizycznych z życia codziennego. Poznają świat za pomocą wszystkich zmysłów.

Na warsztatach dzieci poznają świat przyrody w której żyją i uczą się zasad dobrego współistnienia w środowisku.
Jak dbać i troszczyć się o zdrowe i czyste środowisko. Jak dbać o zwierzęta i rośliny.

Zajęcia łączą w sobie wiele elementów: nauki przyrodniczej i ekologicznej, przedstawienia zjawisk otaczającego świata w życiu codziennym połączonych z prostymi zabawami, grami i zgadywankami, ruchowymi zabawami i pracami plastycznymi, i manualnymi. Współpracując z innymi dziećmi w ruchowych zabawach i rozwiązywaniu zagadek dzieci poznają wiele ciekawostek z życia zwierząt i roślin oraz uczą się geografii najbliższego otoczenia.

Wiedza ekologiczna jest przekazywana za pomocą różnorodnych form w postaci zajęć, warsztatów, spacerów przyrodniczych.

czas Każde zajęcia powinny trwać min 30 min.