Zajęcia plastyczne

Prowadzi: Taja Niewiara

Paleta1 - pracownia plastycznaZajęcia te to otwarta przestrzeń dla pomysłów i działań dzieci. Podczas warsztatów dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne i abstrakcyjne myślenie, kształtują swoje poczucie estetyki.

Często wykorzystujemy muzykę, która w swoisty sposób nadaje kierunek warsztatom. Wykorzystujemy materiały recyclingowe, pokazując wiele możliwości kreatywnego wykorzystania rzeczy, które wydają się nieprzydatne. Nie zapominamy
o tradycyjnych technikach artystycznych używając nowych ciekawych sposobów tworzenia, m.in malowanie na mleku czy grafika żelowa .

Chcemy żeby podczas zajęć dzieci rozwijały swoją wrażliwość na kolory, kształty, światło oraz różne rodzaje materii. Wiemy, że poprzez działania twórcze dzieci wyzwalają swoją kreatywną energię. Wszystko co powstaje w wyniku twórczego spontanicznego działania ma charakter artystyczny.

czas Każde zajęcia powinny trwać około 60 min.